Hướng dẫn sử dụng tmux trong việc quản lý servers

Bạn là một người làm việc nhiều trên server? Đôi lúc bạn thấy bực mình khi bạn đang chạy một chương trình mà kết nối mạng bị đứt, và bạn không biết chuyện gì xảy ra trên server đó tiếp theo? hoặc khi bạn đang làm việc trên server và vướng việc bận phải ra ngoài, khi quay về bạn muốn tiếp tục những gì mình đang làm mà không muốn setup lại từ đầu?

Đôi khi bạn muốn làm việc trên nhiều terminal cùng lúc khi làm việc trên server mà không phải thực hiện SSH vào server đó NHIỀU LẦN ?

Bài viết này nói về tmux, một trong số các tool giúp bạn có thể giải quyết được tất cả các vấn đề đã nêu ra ở trên.

Vậy câu hỏi đặt ra, tmux là gì?

$ whatis tmux
tmux (1)             - terminal multiplexer

Như những gì whatis đã mô tả, tmux là một terminal multiplexer, nghĩa là tmux giúp bạn sử dụng được nhiều terminal trong 1 cửa sổ duy nhất (giống như các tab trong trình duyệt web). Ngoài ra, tmux còn giúp bạn lưu giữ session làm việc của bạn trên server, bạn có thể dễ dàng tiếp tục session đó trong trường hợp bạn bị out khỏi server khi đường truyền mạng không ổn định. Những điều này cực kì hữu ích, giúp cho công việc trên server của bạn được thực hiện linh hoạt và hiệu quả hơn.

Cài đặt tmux như thế nào?

tmux được cài đặt khá dễ dàng, chỉ với một câu lệnh:

Trên Mac OSX:

$ brew install tmux

Trên ubuntu:

$ sudo apt-get install tmux

Trên Centos hoặc Amazon Linux

$ sudo yum install tmux

tmux được sử dụng như thế nào?

Trong bài viết này, sẽ giới thiệu một số câu lệch cơ bản của tmux.

I. Làm việc với session

1. Tạo một tmux session mới

$ tmux

Khi đó trong terminal của bạn có một thanh màu xanh ở dưới như hình

 

2. Tạo một session mới và đặt tên cho session đó

$ tmux new -s session_name

3. Liệt kê các tmux session đang hoạt động

$ tmux ls
0: 1 windows (created Wed May 30 13:09:26 2018) [204x61]
2: 1 windows (created Fri Jun 1 13:14:25 2018) [204x61] (attached)

4. Attach và một session đang hoạt động

$ tmux a-t session_name

5. Thoát khỏi session

$ exit
hoặc Ctrl +D

6. Xoá một session

$ tmux kill-session -t session_name

II. Làm việc với terminal

1. Tạo môt cửa sổ mới:

ctrl+b c

2.  Liệt kê các cửa sổ hiện tại

ctrl+b w

3. Chuyển đến cửa sổ tiếp theo hoặc trước đó

ctrl+b n/p

4. Đóng cửa sổ

ctr + b &

5. Chia đôi terminal hiện đang sử dụng thành 2 panel theo chiều dọc

ctrl + b  %

6. Chia đôi terminal hiện đang sử dụng thành 2 panel theo chiều ngang

ctrl + b "

7. Dịch chuyển giữa các panel trong terminal

ctrl + b o

hoặc

ctrl + b < phím mũi tên >

8. Xoá panel

ctrl + b x

Tham khảo thêm về cách quản lý nhiều server với stormssh tại:
https://labs.flinters.vn/technote/devops-quan-ly-truy-cap-den-nhieu-server-voi-stormssh/

Add a Comment

Scroll Up