Category: None

Ant Design – Ngon cơ mà không ngon

Trải qua 6 năm lập trình từ Front tới Back end, tui đã nghịch qua quá trời mấy thằng Framework Front end, vọc vạch đủ...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 11)

Nguyên tắc 22. Các doanh nhân thành công thường đều rất “chặt chẽ” trong chi tiêu Tôi nghĩ rằng tất cả những doanh nhân thành...

Tập tành sử dụng NeoVim thay VSCode

Động lực Xuất phát từ yêu cầu trong một buổi chia sẻ của SepGroup section về những thay đổi cải tiến (hoặc cải lùi) trong...

Implicit in Scala

1. Implicit conversion Cách thức hoạt động: Đầu tiên compiler sẽ compile code, nhưng sẽ gặp lỗi type errors. Trước khi kết thúc việc compile,...

Kiểm thử hồi quy

1. Định nghĩa Kiểm thử hồi quy (regression testing) được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm để xác nhận rằng chương trình...
Scroll Up