Category: None

Redis Persistence

Redis (Remote Dictionary Server) là một NoSQL rất phổ biến hiện nay. Nó được sử dụng như là 1 database, caching hay 1 message broker....

“This” this “this” that

 Nếu là một developer mới nhập môn JavaScript hay React, có thể bạn sẽ gặp rất nhiều lần từ khoá “this”. Vậy, “this” là gì...

Thuế và Bảo hiểm

Trong môi trường công ty ngày càng phát triển đồng thời các bạn trẻ mới lần đầu được làm trong một công ty tâm cỡ...

Overview of language learning process

After going through the process of learning a language, at least once to mastery, I do believe that I have acquired some experience and knowledge...
Scroll Up