Tag: Actor

Giao tiếp trong akka actor

I) Akka actor 1) Thư viện akka actorAkka Actor là một thư viện mã nguồn mở được phát triển nhằm giúp các lập trình viên...
Scroll Up