Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài về ML, từ đầu tới giờ ta đã đề cập tới một số loại...