Event nhỏ, Ý nghĩ lớn Vào một buổi chiều đông hơi lạnh của tháng 12, anh Nguyễn Xuân Thu, một manager của công ty cũng...