Author: Bui Thi Phuong Thao

Checklist based testing

I. Lý thuyết tổng quan 1. Checklist là gì? ● Checklist là một danh sách các đầu mục về chức năng, nghiệp vụ hoặc câu...

Overview of automation testing

Software testing is an activity very important role in the projects of software to ensure product quality and the activities that are vital. Today, with...

Đôi điều về Uber

Thú thực là mình ít có thói quen lướt web, tìm hiểu thông tin về xu hướng công nghệ mới, có chăng chỉ là các...
Scroll Up