Author: Tran Duc Chung

Custom Constructor Functions

Custom Constructor Functions Ngoài việc khởi tạo một object trong javascript bằng object literal (var x = {}) pattern và các hàm tạo có sẵn...

Overview Preactjs

Preact là gì? Preact là một thư viện JavaScript, được tuyên bố là “giải pháp thay thế 3kB nhanh cho React với cùng một API...

Function trong TypeScript

Mỗi khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới thì ai cũng phải đi từ cơ bản đến nâng cao....
Scroll Up