Giới thiệu Vue là một framework hiện đang rất hot và dễ tiếp cận cho những người mới(trong đó có mình). Một trong những lý...