Author: Nguyen Thi Hang

Review sách “Cha mẹ độc hại”

Đã bao giờ bạn đọc tựa đề của một cuốn sách và bạn có cảm giác được thôi thúc muốn đọc luôn chưa? “Cha mẹ...

Review sách “Vô Thường”

Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách tôi đã bị lôi cuốn bởi cái tựa rất lạ – “Vô Thường” và thiết kế bìa cũng...

Kiểm thử tự động sử dụng BDD

1. BDD là gì? BDD (Behavior Driven Development) là một quá trình phát triển phần mềm dựa trên phương pháp Agile(phát triển phần mềm linh...
Scroll Up