Trong những năm trở lại đây, những thuật ngữ như Blockchain, Smart Contract hay nổi bật nhất là Bitcoin nói riêng cũng như Cryptocurrency nói...