Phỏng vấn hiện nay không chỉ đơn thuần là đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Đây là một quá trình, một chặng đường...