PO/BrSE và việc giao tiếp Yêu cầu dự án

Tiếp tục với mong muốn cùng chia sẻ và hệ thống hoá các kinh nghiệm làm PO/ BrSE, bài viết này xin ghi lại các tổng hợp từ góc độ cá nhân kết quả buổi Workshop gần đây của nhóm PO.

I. Làm rõ phạm vi các công việc giao tiếp liên quan đến Yêu cầu dự án

Các lĩnh vực mà PO/ BrSE cần bao quát trong dự án thì rất rộng lớn, vì thế trước khi đi sâu vào thảo luận ta cần làm rõ lĩnh vực mục tiêu sẽ tập trung thảo luận. Với lĩnh vực mục tiêu là Yêu cầu, ta cần phân biệt ở mức độ nhất định giữa Yêu cầu và các lĩnh vực khác như cần quản lý khác như Đặc tả chẳng hạn. Dưới đây là một hình dung để tham khảo về các công việc liên quan đến Yêu cầu.

phạm vi công việc quản lý Yêu cầu

II. Một số troubles gặp phải khi giao tiếp về Yêu cầu

Các vấn đề được nêu ra trong buổi workshop hết sức phong phú, đa dạng. Dường như các tình huống giao tiếp có một điểm chung là bất cứ điều gì cũng có thể xẩy ra

các vấn đề khi giao tiếp về Yêu cầu

 
III. Những điều một BrSE/ PO nên làm khi giao tiếp về Yêu cầu.

Vậy một BrSE/PO có thể làm gì để giảm thiểu tối đa các troubles hết sức hùng hậu nói trên? Khó mà loại bỏ hoàn toàn được, nhưng ít nhất tình hình phải ở trong tầm kiểm soát của một PO/BrSE. Và dưới đây là tập hợp kết quả được đưa ra:

nên làm gì khi giao tiếp về Yêu cầu

 
IV. Những điều một BrSE/ PO nên tránh khi giao tiếp về Yêu cầu.

Trên thực tế không phải cứ làm nhiều là khắc giỏi. Một BrSE/PO có tâm còn phải tự nhìn lại và tự học hỏi từ kinh nghiệm thất bại của bản thân mình hoặc từ đồng nghiệp. Những điều nhất thiết nên tránh được tóm tắt dưới đây:

những điều không nên làm khi giao tiếp về Yêu cầu

Xin kết thúc với 川柳 style:

Làm việc với khách hàng

Một điều rất quan trọng chính là

Nắm Yêu cầu thật vững 🙂

Add a Comment

Scroll Up