How to write good Test Cases ?

Every tester writes test cases however many times the test cases are rejected by reviewers because of bad quality, in order to write good test cases one should know what are the characteristics of a good test case.

Mỗi trình viên kiểm thử khi viết test cases thường theo kinh nghiệm cá nhân và ít có những “tiêu chuẩn điểm 10” cho những test cases này, vì thế dù có làm tốt thế nào thì cũng sẽ có nhiều lần họ sẽ phải đối mặt với việc bị từ chối bởi reviewers ( người chịu trách nhiệm dò xét kết quả công việc của bạn) bởi vì chất lượng của test cases là bad ( không đạt). Để có được một hảo test case thì chúng ta cần biết cái gì là đặc điểm của một test case tốt ( Có thể đưa thành tiêu chuẩn điểm 10 cho test case giống như là chương trình quanlity 10 cho dự án ở công ty vậy – test case “architectural design” principles.)

A good test case has certain characteristics which are:

Một test case tốt cần có chính xác những đặc điểm sau, đó là:

1. Should be accurate and tests what it is intended to test. 

Nên chính xác, rõ ràng, cụ thể cái mà dự định được kiểm tra.Không phải là cái gì đó chung chung kiểu như:

Nút tạo mới bị lỗi.

Dữ liệu được thay đổi thành công.

Thông báo lỗi không hiển thị/ hiện thị sai/ mờ/ sai chính tả…etc

2. No unnecessary steps should be included in it.

Không nhất thiết phải đầy đủ các bước trong đó.

3. It should be reusable.

Có khả năng tái sử dụng để  giảm đi sự trùng lặp và tiết kiệm thời gian bảo trì khi có sự thay đổi hệ thống, cũng như sẽ áp dụng nó trong những dự án mới trong tương lai.

4. It should be traceable to requirements.

Nó nên có những “dấu vết” tới tài liệu liên quan. Có đường link hay tài liệu được attached đính kèm theo nó để có thể tìm ra được cội nguồn của mục đích test case này là gì?

5. It should be compliant to regulations.

Nó nên tuân thủ các quy định chung cũng như riêng của công ty  như là dữ liệu không được dùng chữ Test, dùng dữ liệu của người khác…

6. It should be independent i.e. You should be able to execute it in any order without any dependency on other test cases.

Nó nên độc lập. Cố gắng tránh phụ thuộc vào các test case khác.

7. It should be simple and clear, any tester should be able to understand it by reading once.

Cần đơn giản rõ ràng, bất kỳ thử nghiệm nên có thể hiểu được nó bằng cách đọc một lần.

8 . It should cover functionality, compatibility, UI interface and performance of several categories.

Nó bên bao phủ được việc kiểm tra chức năng, sự tương thích, giao diện và thực hiện với một vài hạng mục khác.

TIPS for writing good test cases – Thủ thuật cho việc viết một test case tốt.

Tests only one thing – Kiểm tra chỉ một thứ.

Always make sure that your test case tests only one thing, if you try to test multiple conditions in one test case it becomes very difficult to track results and errors.

Mọi cái sẽ trở nên khó khăn hơn trong việc theo dõi kết quả và theo dõi những lỗi nếu như test case có nhiều kết quả muốn kiểm tra.

Organize your test cases consistently

You can organize your test cases in many ways however you should always follow the same pattern to organize you test cases.

Tổ chức để quản lý test cases thì có rất nhiều cách tuy nhiên thì nên theo chung một mô hình. Ví dụ quản lý theo modules, theo feature hay theo domain…

Write small test cases – Viết những test case nhỏ.

Always mention purpose of each test case clearly in test case.

Hãy nhớ luôn đề cập mục đích của mỗi test case một cách rõ ràng, rõ ràng và rõ ràng trong từng trường hợp kiểm tra.

 

Follow-Theo: softwaretestingmentor.com và một số nguồn thông tin sưu tầm khác.

 

Tài liệu tham khảo : What Is a Good Test Case?

Add a Comment

Scroll Up