Category: SQA

Bug & Cách report bug hiệu quả

Hiệu quả, thử suy nghĩ xem như thế nào thì được cho là hiệu quả? Là làm sao nêu lên được vấn đề đang gặp...

Kiểm thử REST API với Insomnia

1. REST API là gì? REST là viết tắt của Representational State Transfer. Giải thích đơn giản, REST là một loạt hướng dẫn và dạng cấu trúc...

Checklist based testing

I. Lý thuyết tổng quan 1. Checklist là gì? ● Checklist là một danh sách các đầu mục về chức năng, nghiệp vụ hoặc câu...

Decision table (Bảng quyết định)

1. Khái niệm Decision table testing  Khi thực hiện viết testcase, chúng ta sẽ có 2 điểm cần cân nhắc : – Độ bao...

Kanban: Next Moves from Scrum

Summary/Tổng kết Bài viết sau nói về lý do, cách tiến hành chuyển đổi khung làm việc từ Scrum sang Kanban đối với dự án...

Business Rules & Use Story in Agile/Scrum

Overview/Giới thiệu Blog này ghi lại một số nhận định và sự liên quan giữa business rule (BR) và user story (US) kèm theo một...

Overview of automation testing

Software testing is an activity very important role in the projects of software to ensure product quality and the activities that are vital. Today, with...

How to write good Test Cases ?

Every tester writes test cases however many times the test cases are rejected by reviewers because of bad quality, in order to write good test...
Scroll Up