Phân biệt Retesting và Regression Testing

Retesting ?

Retesting là một quá trình để kiểm tra các trường hợp thử nghiệm cụ thể được tìm thấy với các lỗi trong lần thực thi cuối cùng. Nói chung, testers tìm thấy những lỗi này trong khi kiểm tra ứng dụng phần mềm và giao nó cho developers để sửa chữa nó. Sau đó, developers sẽ sửa các lỗi và assign lại cho testers để xác minh. Quá trình liên tục này được gọi là Retesting.

Regression Testing ?

Regression Testing là một loại kiểm tra phần mềm được thực hiện để kiểm tra xem khi có thay đổi code có làm xáo trộn các tính năng và chức năng hiện tại của một ứng dụng hay không.

 

RetestingRegression Testing khác nhau như thế nào. Chúng ta cùng xem phân tích ở dưới.

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH

 • Regression Testing được thực hiện cho các trường hợp thử nghiệm đã pass trong khi Retesting chỉ được thực hiện cho các trường hợp thử nghiệm không thành công.
 • Regression Testing kiểm tra các tác dụng phụ không mong muốn trong khi Retesting đảm bảo rằng lỗi ban đầu đã được sửa chữa.
 • Regression Testing không bao gồm xác minh lỗi trong khi Retesting bao gồm xác minh lỗi.
 • Regression Testing được gọi là generic testing trong khi Retesting là kiểm tra theo kế hoạch.
 • Regression Testing có thể thực hiện được với việc sử dụng tự động hóa trong khi Retesting là không thể với tự động hóa.

 

Regression Testing

Retesting

 • Regression Testing  được thực hiện để xác nhận xem chương trình hoặc việc thay đổi code  gần đây có ảnh hưởng xấu đến các tính năng hiện có hay không
 • Retesting được thực hiện để xác nhận các trường hợp kiểm thử không thành công trong lần thực thi cuối cùng đang vượt qua sau khi các lỗi được khắc phục
 • Mục đích của Regression Testing là các thay đổi mã mới không được có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với các chức năng hiện có
 • Retesting được thực hiện trên cơ sở các Defect sửa chữa
 • Xác minh lỗi không phải là một phần của Regression Testing
 • Xác minh khiếm khuyết là một phần của quá trình Retesting
 • Dựa trên dự án và sự sẵn có của các nguồn lực, Regression Testing có thể được thực hiện song song với Retesting
 • Mức độ ưu tiên của Retesting cao hơn Regression Testing, vì vậy nó được thực hiện trước Regression Testing
 • Bạn có thể thực hiện automation  để Regression Testing, Manual test có thể tốn kém và mất thời gian
 • Bạn không thể tự động hóa các trường hợp kiểm tra để Retesting
 • Regression Testing được gọi là generic testing
 • Retesting là kiểm tra theo kế hoạch
 • Regression Testing được thực hiện cho các trường hợp kiểm thử đã qua
 • Retesting chỉ được thực hiện cho các trường hợp kiểm tra không thành công
 • Regression Testing kiểm tra các tác dụng phụ không mong muốn
 • Retesting để đảm bảo rằng lỗi ban đầu đã được sửa chữa
 • Regression Testing chỉ được thực hiện khi có bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào trở thành bắt buộc trong một dự án hiện có
 • Retesting thực thi một lỗi với cùng một dữ liệu và cùng một môi trường, với các đầu vào khác nhau với một bản build mới
 • Các trường hợp thử nghiệm để Regression Testing có thể thu được từ đặc tả chức năng, hướng dẫn sử dụng và sổ tay hướng dẫn và các báo cáo lỗi liên quan đến các vấn đề đã sửa
 • Không thể lấy các trường hợp kiểm tra để Retesting trước khi bắt đầu kiểm tra.

 

 

Tài liệu tham khảo :https://www.guru99.com/test-plan-for-project.html

Add a Comment

Scroll Up