Môi trường Macbook Pro 2017 15′ – 2.8 GHz Intel Core i7 – 16 GB macOS Sierra 10.16.6 Google Chrome 66 React v16.3.2 VueJS v2.5.3...