Tag: Crawler

Dùng scala để crawler dữ liệu

Xin chào, mình là Thắng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng scala để crawler dữ liệu từ website, mà cụ thể ở...

Phamtomjs – More than UI testing

Phantomjs is well known as a “HEADLESS WEBSITE TESTING” tool. People often use Phantomjs in form of a WebDriver tool (such as Selenium) to test whether...
Scroll Up