Chúng ta có thể áp dụng một quy trình vào tất cả dự án được không? Câu trả lời là KHÔNG. Để dự án thành...