So sánh 2 mô hình phát triển phần mềm: Waterfall và Scrum

Chúng ta có thể áp dụng một quy trình vào tất cả dự án được không?

Câu trả lời là KHÔNG.

Để dự án thành công, việc lựa chọn đúng mô hình phát triển phần mềm là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Mô hình phát triển phần mềm có tính chất quyết định để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt với chi phí thấp và năng suất cao.
Mô hình phát triển phần mềm có thể hiểu là phương pháp thực hiện hoặc sản xuất sản phẩm phần mềm.

SO SÁNH 2 MÔ HÌNH WATERFALL VÀ SCRUM

Trong bài viết này tôi muốn đề cập tới 2 phương pháp phổ biến nhất là Waterfall và Scrum

Có thể hình dung Waterfall và Scrum theo ví dụ sau:
Khách hàng đưa 10 yêu cầu cần phát triển. Đội dự án phát triển trong 6 tháng.
Nếu dự án phát triển theo mô hình Waterfall: sau 6 tháng tất cả chức năng được bàn giao cho khách hàng.
Nếu dự án phát triển theo mô hình Scrum: Các chức năng có thể được bàn giao dần dần theo từng thời điểm và hoàn chỉnh sau 6 tháng.

LÍ DO LỰA CHỌN MÔ HÌNH WATERFALL

  • Dự án nhỏ, ngắn hạn.
  • Dự án có ít thay đổi về yêu cầu và không có những yêu cầu không rõ ràng.
  • Đội ngũ thực hiện quen thuộc và hiểu rõ tất cả yêu cầu của dự án, và có nhiều kinh nghiệm với các công nghệ được dùng để phát triển sản phẩm.
  • Dự án được xác định hầu như không có rủi ro.

LÍ DO LỰA CHỌN MÔ HÌNH SCRUM

  • Yêu cầu dự án chưa rõ ràng ngay từ đầu
  • Dự án có nhiều thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện
  • Mức độ rủi ro cao
  • Khó lập kế hoạch dài hạn cho cả dự án
  • Cần sự tham gia và tính tương tác của khách hàng.
  • Khách hàng yêu cầu chức năng sẵn sàng trong khoảng thời gian ngắn.

Link tham khảo: http://aptech.fpt.edu.vn/chitiet.php?id=298

 

 

Add a Comment

Scroll Up