Author: Đặng Quang Huy

Giới thiệu về Redis

1. Mở đầu Nếu như ta nói rằng Redis là một database, điều đó đồng nghĩa với việc ta chỉ nói đúng một phần. Redis...

Định lượng của thông tin

1.Mở đầu Thỉnh thoảng mình lại đọc một cái gì đó trong lúc rảnh rỗi và đọc thì … không hiểu, mà đã không hiểu...

Natural Language Processing (P1)

Mở đầu Lâu lắm mới viết blog, hầu hết những trang blog đều là những kiến thức mình có được trong qua trình được giảng...

Tản mạn về Singleton

Mở đầu Quá dễ dàng để nhận thấy rằng, khi ta chỉ cho phép tạo một đối tượng của một lớp cụ thể mặc cho...
Scroll Up