Serenity BDD – Sự lựa chọn hoàn hảo cho kiểm thử tự động

Serenity BDD là thư viện mã nguồn mở ra đời với mục đích thực hiện ý tưởng hiện thực hóa việc kiểm tra tự động trên tài liệu của hệ thống (living documentation). Những tài liệu này sẽ được xây dựng dựa trên việc làm rõ yêu cầu của dự án bằng những ví dụ ( Specification by Example) thay vì những câu trình bày mang đầy tính trừu tượng trong tài liệu dự án( project requirement) theo kiểu truyền thống. Serenity BDD giúp bạn có thể viết và chỉnh sửa kịch bản test tự động nhanh và dễ dàng hơn thông qua mô hình Page Object Mode. Report của nó thì tuyệt vời bởi nó đem lại cho người xem cảm giác như đọc chuyện tranh với những hình minh họa kết quả cho từng bước và báo cáo từng bước theo kiểu kể chuyện. Và với cách này mọi người đều có thể hiểu rõ được hệ thống làm việc như thế nào. Dựa vào nó tất cả các bên liên quan (stakeholders) đều có thể đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến chức năng cho sản phẩm

Một trong những tính năng nổi trội của thư viện này là bạn không phải đầu tư thời gian cho việc xây dựng kiến trúc và bảo trì(building và maintaining) automation framework của bạn.

Ngoài ra nó cung cấp và hỗ trợ mãnh mẽ cho việc kiểm thử tự động web sử dụng Selenium 2(WebDriver) và nhiều các tính năng non-web khác một cách rất hiệu quả.

Mục đích của nó là đạt được sự dễ dàng để nhanh chóng viết và duy trì tiêu chuẩn chấp nhận tự động (automated acceptance criteria) theo một cấu trúc chặt chẽ, rõ ràng bên cạnh viết kết hợp sử dụng phương pháp BDD hoặc theo quy ước của thư viện test. Chúng ta có thể làm việc với công cụ BDD (Behavior-Driven-Development) như là Cucumber hay JBehave hoặc đơn giản hơn nữa là Junit.

Bạn có thể quản lý testcase(requirement) của mình dựa trên phương pháp tạo và tổ chức thư mục ngay trong source code dự án hoặc cũng có thể tích hợp lưu trữ requirement với Jira hoặc bất kỳ công cụ quản lý test case nào khác

Serenity DBB là cái tên được ra đời vào tháng 11 năm 2014, trước đây người ta biết tới nó với cái tên là Thucydides

 

 

Add a Comment

Scroll Up