Recognition is Easy And Recall is Hard

I ,Recognition is Easy

 • Não chúng ta được phát triển hàng ngàn năm với sự tiến hóa và phát triển để có thể nhận ra , nhận biết rất nhanh chóng.
 • Nói qua về trí nhớ dài hạn. Trí nhớ dài hạn được dùng để lưu trữ thông tin trong thời gian dài. Mặc dù chúng ta thấy rằng mình quên đi mỗi ngày nhưng dường như trú nhứ dài hạn bị hao mòn rất ít qua thời gian và nó có thể được lưu giữ thông tin không giới hạn trong thời gian vô hạn. Thông tin được tiếp nhận bởi các giác quan, cảm giác. Việc một hành động lặp đi lặp lại liên tục. Qua nhiều lần thì giữa ne-ron thần kinh sẽ phát triển để có thể tương tác 1 cách vô điều kiện.
 • Hành động được thực hiện qua 2 cách sau :
  • xử lý thông tin từ giác quan
  • phản xạ
 • Nếu một sự việc xảy ra mà đã từng xuất hiện thì nó dễ dàng được kích thích thần kinh . Điều đó khiến cho chúng ta có thể nhận ra, nhận biết. Sự nhận biết đó là cơ bản của nhận thức và trí nhớ dài hạn (phạn xạ)
 • Điều đó có thể giúp chúng ta đánh gia rất nhanh.
  • Và từ xưa nó đã giúp con người tránh được các loài thú dữ chỉ trong 1-2 giây. Nhận biết được chính xác :
   • Nhận biết dược con nào là thú dữ.

  • Não của con người có thể nhận ra khuân mặt rất nhanh . Quá trình nhận ra khuân mặt đã từng nhìn thấy được ghi lại trong trí nhớ ngắn hạn hoặc trong dài hạn có được thực hiện song song ( parallel processing)  . Đó là lý do tại sao chúng ta có thể nhận ra dù mới chỉ nhìn(gặp) thoáng qua.
   • Nhận biết được vị tống nước mỹ rất nhanh.

  • 1 điều đặc biệt nữa là  việc nhận diện khuân mặt(hình ảnh) có cơ chế hoạt đọng riêng biệt, đặc biệt trong não bộ  và được phát triển liên tục. Điều này giúp chúng ta nhân biết những thứ phức tạp khác.
   • Ví dụ ai cũng có thể thấy mức độ khó của bàn cờ vua hay như bàn đồ châu Âu

II , Recall is hard

 • Recall là trí nhớ dài hạn được tác động bởi các nerual thần kinh nhưng không có tác động tri giác. Điều đấy khó hơn nhiều so với khích hoạt các nerual từ tác động bên ngoài. Chúng ta có thể gợi trớ lại ký ức. Và não không được phát triển để ghi nhớ sự việc, học sinh gần như không thích môn lịch sử vì nó quá khó nhớ.
 • Ngày nay thay vì nhớ các thông tin như là số điện thoại người thân, số tiền, các dịp đặc biệt,… thì ghi vào các công nghệ hỗ trợ : lịch, danh bạ,….

III, Một vài lưu ý khi thiết kế

 1. Nhìn và chọn thì sẽ tốt hơn là ghi nhớ dòng lệnh
 • Hiện ra các lựa chọn và để người dùng chọn thay vì bắt họ nhớ . Như hình dưới thì khi hiện ra các lựa chọn sẽ thân thiện và dễ dùng hơn so với dùng các dòng lệnh

2, Sử dụng các hình ảnh có thể bao trùm ý nghĩa của chức năng

 • Như trên đã nói về việc nhận ra hình ảnh của não bộ rất nhanh chóng. Ngày nay giao diện người dùng thường sẽ bao trùm ý nghĩa của chức năng. Những hình ảnh nên được lấy trong thực tế thì người dùng không cần dạy cũng có thể biết được.

3,  Dễ thấy chức năng khi được sử dụng nhiều

 • Nếu một ứng dụng hay trang web ẩn 1 vài  chức năng,  và yêu cầu người dùng phải nhớ thì đa phần sẽ thất bại. Việc hiển thị chức năng cần phỉa rõ ràng , để có thể nhận ra thay vì ghi nhớ . Ngược lại chức năng ít dùng, đặc biệt thì sẽ cho vào phần chi tiết hay tổ hợp phím .

4, Sử dụng các nổi bật để nhận biết

 • Sử dụng hình ảnh hay âm thanh để cho người dùng biết vị trí hiện tại , sự lựa chọn.

Vậy ở trên chúng ta đã nói đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ tạm thời trong việc thiết kế giao diện.

(Tài liệu tham khảo : Designing with the mind in mind )

Add a Comment

Scroll Up