RubyMine

RM_logo

1. Giới thiệu
RubyMine – một trong những công cụ cung cấp môi trường làm việc IDE (Integrated Development Environment) dành cho các nhà phát triển cũng như lập trình viên với các ứng dụng thực tiễn hoặc ứng dụng trực tuyến sử dụng ngôn ngữ Ruby và Rails…

Được nhà phát triển JetBrains cho rằng đây là một công cụ IDE lập trình Ruby thông minh nhất. Với RubyMine, bạn có thể soạn thảo lập trình Ruby hay lập trình Web trên công nghệ Ruby on Rails sẽ trở nên đơn giản hơn. Từ việc soạn thảo lập trình thông minh, công cụ tổ chức cấu trúc thư mục mạnh mẽ, công cụ phân tích lỗi lập trình trong Ruby cho tới việc hỗ trợ mạnh mẽ phát triển ứng dụng trên nên Web và cũng như công cụ phân phối chia sẽ mã nguồn tới các CVS nổi tiếng như Git, Subversion… Tuy nhiên, cấu hình hệ thống tối thiểu để sử dụng RubyMine là thuộc loại khá, tức là bộ nhớ RAM từ 1GB trở lên để sử dụng mà không cảm thấy chạy quá ì ạch.

Các bạn có thể download RubyMine qua đường link sau :http://www.jetbrains.com/ruby/

2. Các tính năng chính của RubyMine

+ Tự động gợi ý hoàn thành code (tự động hiện ra các tên biến, hàm, tên file, cú pháp …)
+ Tự động thêm những đoạn mã định nghĩa trước cho bản thân
+ Tự động refactor
+ Rails model diagram -> có cái nhìn về project nhanh hơn
+ Hỗ trợ viết và chạy Rspec, Cucumber, Unit test
+ Phát triển dự án IOS với Rubymotion
+ Hỗ trợ tự động hoàn thiện và refactor html, css, javascript, coffescript, sass, less
+ Javascript & coffescript debugger
+ Ruby debugger
+ Tích hợp quản lý Git, svn bằng giao diện
+ Quản lý history của dự án
+ Chạy trên Win, Mac, Linux,
+ Có thể tích hợp bộ gõ Textmate, Netbeans, Edclipse & Emacs

3. Setup RubyMine

Sau khi tải về (theo đường dẫn ở mục giới thiệu), giải nén, chuyển vào thư mục vừa giải nén và chạy RubyMine thông qua lệnh ./rubymine.sh trong folder /bin

4. Application demo

 •  Trong giao diện menu ứng dụng rubymine chọn File | New Project hiển thị lên diabox
  Screenshot-1
 •  Chọn version Rails
  Screenshot-2
 •  Ứng dụng tự tạo một project với các folder theo cấu trúc như image
  Screenshot-3
 •  Click title bar chọn Rails and Run server
  Screenshot-4
 •  Tạo controller bằng cách ấn tổ hợp Ctrl+Alt+G chọn tới controller lấy tên là say_hello
  Screenshot-5
 •  Trong view đổi thành như sau
  Screenshot-6
 •  Run chương trình sẽ được như sau
  Screenshot-7

 

 

 

Add a Comment

Scroll Up