Flinters Việt Nam: Chứng Chỉ ISO/IEC 27001:2013 Một Hành Trình An Toàn Và Hướng Tới Sự Hoàn Thiện

Công ty Flinters Việt Nam, nổi bật trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, chứng tỏ một lần nữa sự tận tâm và cam kết với an toàn thông tin thông qua việc nhận được chứng chỉ quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 vào tháng 9 năm 2022. Thành tựu này đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của công ty và cam kết của họ đối với việc bảo vệ thông tin của khách hàng.

Bước Tiến Mới Quan Trọng: SURVEILLANCE AUDIT 1 Program

Vào tháng 9 năm nay, công ty DAS đã đến Flinters Việt Nam để thực hiện SURVEILLANCE AUDIT 1 Program. Chị Lê Bích Nga, một chuyên viên đánh giá hàng đầu, đã dẫn đầu quá trình kiểm tra này. Phạm vi đánh giá tập trung vào lĩnh vực sản xuất phần mềm ứng dụng, một phần quan trọng trong hoạt động của Flinters Việt Nam.

Lịch Trình Đánh Giá: Một Hành Trình Chặt Chẽ

Lịch trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ trong hai ngày vào ngày 6/9/2023 và 7/9/2023. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về lịch trình này:

  • 06.09.2023 08h30-09h00: Gặp gỡ và trao đổi giữa ông Sato Kenji, Giám Đốc Công Ty Flinters Việt Nam và Chị Lê Bích Nga.
    Flinters Việt Nam: Chứng Chỉ ISO/IEC 27001:2013
  • 06.09.2023 09h00-11h00: Chị Lê Bích Nga cùng với Chị Nguyễn Thị Vân Trang và Chị Lương Thị Nguyệt đã thực hiện đánh giá cho phòng ban nhân sự
  • 06.09.2023 13h30-16h00: Quá trình đánh giá tiếp tục với việc xem xét phòng ban Infra (Cơ sở hạ tầng).
  • 06.09.2023 16h00-17h00: Đánh giá phòng ban ISMS (Quản lý an toàn thông tin). Kiểm tra đánh giá các quy trình liên qua tới an toàn thông tin
  • 07.09.2023: Cụ thể, ngày này được dành cho việc đánh giá các dự án Celebi và Sactory.

Cam Kết Và Hành Trình An Toàn

Trong quá trình đánh giá, đã thấy rằng tất cả các phòng ban và dự án của Flinters Việt Nam đều tuân thủ tốt các quy trình quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013. Điều này là một minh chứng rõ ràng cho cam kết của Flinters Việt Nam đối với an toàn thông tin.

Tuy nhiên, quá trình đánh giá cũng đã tiết lộ một vài điểm cần cải thiện và khắc phục. Điều này cho thấy Flinters Việt Nam không ngừng theo đuổi việc nâng cao hiệu suất và chất lượng an toàn thông tin. Các điểm cải tiến này đã được ghi chép một cách chi tiết trong bản báo cáo và Flinters Việt Nam đã đề xuất kế hoạch cập nhật để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất được duy trì.

Tiến Lên Hướng Mục Tiêu

Flinters Việt Nam tiếp tục cam kết mang đến cho khách hàng và đối tác những sản phẩm và dự án phần mềm đáng tin cậy và an toàn. Bằng việc sở hữu chứng chỉ quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 và việc thực hiện đánh giá định kỳ, Flinters Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình trong việc đảm bảo an toàn thông tin và tạo ra các sản phẩm phần mềm đột phá cho thị trường công nghệ.

Hãy cùng chờ đợi và hướng đến một tương lai an toàn hơn và đầy triển vọng cùng Flinters Việt Nam!

Add a Comment

Scroll Up