Tag: Ruby Coding Convention

Ruby Coding Convention (Phần 4)

Trong phần này, tôi sẽ tiếp tục giúp mọi người tìm hiểu về Class, Modules, Exceptions, Collections Classes & Modules Sử dụng một cấu trúc...

Ruby Coding Convention (Phần 2)

Trong phần trước, tôi đã giới thiệu Source Code Layout của Ruby, làm sao để source code dễ nhìn, dễ đọc hơn. Trong phần này,...
Scroll Up