IntelliJ IDEA: Một số shortcuts nên biết

Multiple Cursors

Trong công việc, đôi khi bạn phải sửa nhiều dòng code với cấu trúc giống nhau. Nếu sửa từng dòng thì sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Với trường hợp như vậy, bạn thử dùng multiple cursors xem sao. Nó sẽ giúp rút ngắn thời gian sửa code và làm cho công việc của bạn trở nên thú vị hơn.

Thêm cursors vào nhiều vị trí

Nhấn ⇧⌥ và click chuột trái vào những vị trí mong muốn

Thêm cursors vào nhiều dòng liên tiếp

 • Bật chế độ column selection mode ⇧⌘8
 • Nhấn ⇧↑/ ⇧↓ hoặc dùng chuột trái rồi kéo để chọn nhiều dòng liên tiếp

Chọn các lần xuất hiện của một chuỗi

Đầu tiên là chọn chuỗi mong muốn. Sau đó làm một trong các bước sau:

 • Nhấn ⌃G để tìm và chọn lần xuất hiện tiếp theo của chuỗi đó (có phân biệt chữ hoa chữ thường)
 • Nhấn ⌃⌘G để chọn tất cả các lần xuất hiện của chuỗi đó (có phân biệt chữ hoa chữ thường)
 • Nhấn ⌃⇧G để xóa lần xuất hiện cuối cùng của chuỗi được chọn

Ngoài việc sửa code thì ta cũng có thể dùng multiple cursors để xử lí dữ liệu và lấy thông tin mong muốn

Navigate Back / Forward

Giả sử ta có functionA, trong functionA thì gọi đến functionB, functionB lại gọi đến functionC.

Để đọc lần lượt từng hàm thì nhấn ⌘ và click chuột trái vào tên hàm đó. Vậy sau khi đến functionC mà muốn quay lại functionA thì làm thế nào?

 • Để điều hướng ngược lại (navigate back) thì nhấn ⌘[
 • Để điều hướng về phía trước (navigate forward) thì nhấn ⌘]

Với cách này thì bạn không phải tìm lại file chứa class và hàm đã xem trước đó.

 

Ngoài ra, cũng có rất nhiều shortcuts hữu ích khác như:

 • ⌘→ hoặc ⌘← để di chuyển con trỏ xuống cuối dòng hoặc đầu dòng
 • ⇧⌘→ hoặc ⇧⌘← để chọn chuỗi từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hoặc đầu dòng

Tham khảo

 • https://blog.jetbrains.com/ruby/2014/03/whats-mining-multiple-cursors-and-selection/
 • https://www.jetbrains.com/help/rider/Multicursor.html
 • https://www.jetbrains.com/webstorm/guide/tips/multi-cursor/
 • https://www.jetbrains.com/help/idea/navigating-through-the-source-code.html

Add a Comment

Scroll Up