Run a Trust Walk Team Building game

sinjiru

Overview &Summary

Bài viết sau hướng dẫn cách chơi game “Trust Walk” – một hình thức xây dựng tinh thần đồng đội dựa trên lòng tin (trust). Trong game này manager (hay gọi là “leader”) sẽ hướng dẫn một người bị bị mắt (có thể gọi là “partner” hay  “member”) qua chỉ dẫn bằng lời nói, vượt qua những chướng ngại vật để đi đến đích.

Instructions

Tìm một nơi có chướng ngại vậy (ví dụ, bàn ghế, chậu hoa) nhưng không nguy hiểm (như bị ngã xuống hố). Có thể chọn địa điểm là phòng họp với chướng ngại vật là bàn ghế, bóng bay, hay trong công viên/vườn cây với chướng ngại vật mềm tự tạo.

Số lượng người tham gia là chẵn, chia theo cặp khoảng 6, 8 hay 10 người sao cho các nhóm này không quá cản trở lẫn nhau khi di chuyển (các nhóm tham gia có thể va chạm vào nhau một chút để tăng độ khó).

Cần thêm ít nhất 1 người làm trọng tài/điều phối viên cho game.

Tổng thời gian cho một lần đi (timebox) khoảng 3 tới 5 phút. Có thể lặp lại số lần đi cho tới khi hết timebox.

Steps by Steps

The game

 1. Chia thành các nhóm theo cặp. Mỗi nhóm tự chỉ định manager (người dẫn đường, không bị bịt mắt và member (bị bịt mắt)),
 2. Quyết định điểm xuất phát & điểm đích (goal),
 3. “Bắt đầu” và bấm giờ,
 4. (Trong lúc này, các manager hướng dẫn bằng lời, không được chạm vào người “member”, sao cho member đi đến được đích và quay lại vị trí cũ nhanh nhất,
 5. Sau khi mọi nhóm quay lại vị trí cũ, Trọng tài công bố thời gian của các nhóm,
 6. Người điều phối yêu cầu các nhóm tự đánh giá các điểm tốt, xấu để nhóm đó tự rút kinh nghiệm cho lần đi tiếp theo,
 7. Lặp lại các bước từ 1 tới 5 cho tới khi hết thời gian,
  1. Đổi vai trò của người dẫn đường (manager) và người bịt mắt (member),
  2. Số lần chơi (sprint) tối thiểu là 3 để các nhóm có cơ hội rút kinh nghiệm.

Retrospectives

 1. Các nhóm phát biểu cảm tưởng,
 2. Các nhóm tự đánh giá điểm tốt, xấu trong các lượt chơi (Sprint).

Some notes

 1. Người dẫn đường không được chạm vào người bị bịt mắt,
 2. Người dẫn người và bị mắt chỉ được trao đổi bằng lời,
 3. Gợi ý về một số lệnh của manager “(sang) trái, phải, lùi, chậm lại, đi thẳng, nhanh lên…”,
 4. Cái để bị mắt có tên là “eye mask“, có thể mua ở sân bay. Với loại “eye mask” này, người bịt mắt vẫn có thể nhìn xuống chân (và biết đường đi). Hãy dặn người chơi không nhìn xuống phía dưới,
 5. Hướng dẫn người chơi (nên) đưa hai  tay ra phía trước khi di chuyển để biết được khi có chướng ngại vật ở phía trước,
 6. Người điều phối nên chọn đường đi sao cho các nhóm có thể bị va vào nhau hoặc chạm vào một vài chướng ngại vật để tăng độ khó. Nên chọn đường đi vòng.

Ask participants for their feedbacks/impressions

 1. Cảm giác bị bịt mắt và dẫn đi thế nào?
 2. Bạn thấy sự khác nhau khi dẫn người khác đi và bị dẫn đi thế nào?
 3. Bạn cảm thấy tin tưởng người dẫn mình đi (trong khi bị bị mắt) ở mức độ nào? Vì sao?
 4. Bạn thấy có thể áp dụng những điều mình hiểu ra trong công việc, cuộc sống thế nào?

References

Những nội dung trên được tổng kết và ghi lại trong buổi Managers’ Bootcamp tổ chức vào tháng 6 năm 2015 của công ty Septeni Technology.

Add a Comment

Scroll Up