Author: Nguyen Vu Hung

Kanban: Next Moves from Scrum

Summary/Tổng kết Bài viết sau nói về lý do, cách tiến hành chuyển đổi khung làm việc từ Scrum sang Kanban đối với dự án...

Agile Estimation – Change Your Mindset

Summary/Tổng kết Với tư duy cũ, việc vô lý là lên kế hoạch, định giá trước khi dự án (phần mềm) bắt đầu là chuyện...

Business Rules & Use Story in Agile/Scrum

Overview/Giới thiệu Blog này ghi lại một số nhận định và sự liên quan giữa business rule (BR) và user story (US) kèm theo một...

Running a Retrospective Meeting

Overview/Giới thiệu Cuộc họp retrospective là cuộc họp quan trọng nhất trong. Nó quyết định sự thành công và độ ổn định lâu dài của...

Effectiveness of Short Meetings

Introduction/Abstract This blog article shows some reasons why short meetings are more effective than long meetings. The Situation/Vấn đề Các cuộc họp dài quá mức...

Run an Effective Meeting

Abstract This is a summary from a post from HBR on how to run an effective meeting with additional remarks and comments by myself. Introduction...

Run a Trust Walk Team Building game

Overview &Summary Bài viết sau hướng dẫn cách chơi game “Trust Walk” – một hình thức xây dựng tinh thần đồng đội dựa trên lòng...

Distillation process in Domain-Drive Design

Overview Distillation có nghĩa là “chưng cất” (chất lỏng, rượu). Nó được hiểu là quá trình “chắt” là những gì tinh túy nhất từ một...

Đôi điều về KPT (Keep-Problem-Try)

KPT là gì? Keep-Problem-Try được viết tắt bởi KPT, là một phương pháp review (furiakeri) phổ biến ở Nhật Bản.   K, P, T là...
Scroll Up