Bitcoin được chuyển giữa các ví như thế nào? Phí giao dịch bitcoin sẽ đi về đâu?

Blockchain bitcoin là những cụm từ đang vô cùng hot trong thời gian gần

Blockchain lợi ích của blockchain là gì thì đã có rất nhiều bài viết nói về vấn đề này
Trên labs.septeni-technology.jp cũng đã có bài viết về blockchain là gì? mọi người có thể tìm hiểu và tham khảo

Hiểu cơ bản blockchain (chuỗi khối) là cơ sở dữ liệu phi tập chung nơi mà mỗi nốt (mỗi máy tham gia vào mạng lưới) đều lưu dữ một sổ cái tập trung

Vậy câu hỏi đặt ra việc chuyển bitcoin giữa hai ví sẽ thực hiện như thế nào khi không có máy chủ? bài viết hôm nay sẽ cùng đi tìm hiểu nhé

Block là gì?

Blockchain là các chuỗi block được liên kết với nhau chuỗi nào dài nhất sẽ là chuỗi quết định

Mỗi khỗi block sẽ chứa một mã hash của bạn thân và mã hash của khối trước nó (các mã hash này là độc nhất nhé) như vậy nếu hacker muốn thay đổi dữ liệu trên các khối block này là hoàn toàn có thể dẫn đến việc thay đổi mã hash của block đó và hàng loạt các mã hash tiếp theo.

Tuy nhiên nếu việc này hacker chỉ thực hiện trên một note thì không thể thay đổi được gì trên toàn hệ thống vì tất cả dữ liệu trên máy khác đều không hề thay đổi, việc này chỉ diễn ra thành công nếu hacker có thể hack được trên 50% các note (điều này là vô cùng khó khăn)

Chuyển coin giữa các ví diễn ra thế nào?

Việc chuyển coin giữa các ví đơn giản là việc tạo ra khối block trên mạng lưới

Việc tạo ra các khối này do ai làm? câu trả lời là do thợ đào miner (người đào coin) làm

Giờ đi vào ví dụ nhé :

Hệ thống có 10 ông cùng tham gia

khi ông A nói tôi có một giao dịch tức là ông A muốn chuyển một lượng coin

Lúc này giao dịch sẽ được xếp vào hàng chờ để miner thực hiện tạo ra khối block

Việc tạo ra khối block này hiểu lôm la sẽ là quá trình tạo ra mã hash và nội dung bên trong khối sẽ được liên kết với chuỗi block trước đó
Sẽ có rất nhiều các miner sẽ cùng tạo khối này nhưng ai là người tạo ra khối này trước sẽ là người chiến thắng và được thưởng coin (đây là quá trình đào bitcoin mà cư dân mạng hay nói đến ạ)

Vậy câu hỏi đặt ra là nếu không có thợ đào (miner) thì có thực hiện được giao dịch chuyển coin không?
Câu trả lời là không phải có miner thì mới tạo ra block và mới chuyển được coin

Vậy nếu một ngày hết lượng coin để đào (bitcoin sẽ là 21 triệu) thì bitcoin sẽ bị huỷ diện à vì không ai chịu đào?
Câu trả lời là vẫn không vì khi thợ đào thực hiện tạo ra block không những được thưởng coin mà còn được hưởng cái phí giao dịch từ ông A kia nữa
Đó cũng là câu trả lời khi ta thực hiện chuyển bitcoin sẽ mất phí, phí đó đi đâu chính là chuyển cho thợ đào cho nên dù có đào hết coin thì vẫn sẽ có người làm thợ đào

Vậy hệ thống blockchain như bitcoin có lớn mạnh phụ thuộc rất lớn vào số người tham gia vào hệ thống vì sẽ có nhiều giao dịch và thợ đào coin

Sắp tới sẽ có nhiều bài viết về blockchain, mạng ethereum, smart contract và token sẽ được chia sẻ trên labs.septeni-technology.jp cám ơn mọi người chú ý quan tâm

Tài liệu tham khảo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://bitcoin.stackexchange.com/questions/8743/what-happens-to-the-bitcoin-network-when-the-miners-all-stop-in-the-future

Add a Comment

Scroll Up