Ví điện tử (cryptocurrency wallet) hoạt động như thế nào và lưu trữ cái gì ?

Hello anh em

Hôm nay vẫn là chủ đề về blockchain ạ

Mọi người vẫn thường nghe nói về blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán vậy thực chất cơ sở dữ liệu này lưu trữ ở đâu ?
Ai sẽ là người thực hiện giao dịch chuyển coin giữa các ví khi không có server thì bài trước mình đã đề cập đến rồi mọi người có thể tham khảo  https://labs.flinters.vn/blockchain/bitcoin-duoc-chuyen-giua-cac-vi-nhu-the-nao-phi-giao-dich-bitcoin-se-di-ve-dau/

Vậy thì thực chất ví điện tử mà khi chúng ta sở hữu coin thì lưu trữ những cái gì ?

Hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở blog này nhé,  ví có thực sự như cái tên của nó là “ví” hay không?

Nghe đến “ví” chúng ta thường suy nghĩ đến việc lưu trữ tiền mà ở đây là coin giống tài khoản ngân hàng vậy lưu trữ số dư tài khoàn của bản thân và được ngân hàng kiểm soát số dư đó

Nếu hiểu nôm na mà không cần quan tâm quá nhiều thì có thể hiểu như thế cũng được (vào ví hiện số dư coin là ok)

Nhưng hiểu sâu xa hơn thì ví điện tử cryptocurrency thì có sự khác biệt với mấy cái tài khoản ngân hàng trên kia một chút

Thực chất việc tạo ra ví là tạo ra 2 key: private key và public key
Khi tạo ra ví thì giống như đã gia nhập vào mạng block chain ví dụ như mạng ethereum, mạng binance smart chain …

Public key: khoá công khai dùng để xác nhận số dư coin trong tài khoản và nhận coin
Private key: dùng để xác nhận ký giao dịch chuyển tiền

Hơi lý thuyết 1 chút nhỉ ví dụ cho dễ hiểu nhé

Ông A có 1 ví lúc này ông A sẽ sở hữu 2 key là public key và private key gọi là public_key_a và private_key_a đi
Tương tự ta có với ông B public_key_b và private_key_b

Quá trình chuyển coin từ ông A -> ông B khi ông A nhập public_key_b và ký (ký ở đây nghĩa là sở hữu private_key_a) xác nhận rằng chuyển tiền cho ông B
Khi này 1 block sẽ được tạo ra (thợ đào sẽ thực hiện tạo ra block này) lưu chữ việc public_key_a đã chuyển sang public_key_b 1 số coin nào đấy và giờ đây chỉ có ông B mới có thể chuyển số coin này đi ví khác vì chỉ có ông B mới có private_key_a

Và trên mỗi ví thực chất không hề lưu số dư tài khoản mình như các tài khoản ngân hàng
Nó lưu trữ đến dữ liệu của các block đã được các thợ đào tạo ra từ đó có thể truy suất được cái public key của mình đang lưu trữ nhưng coin nào số lượng bao nhiêu

Vậy thì câu hỏi đặt ra là mình có biết được số coin của ví khác không câu trả lời là có mình sẽ biết được số  coin của ví khác khi biết public key của họ

Bạn có thể tra cứu trên bscscan với mạng binance smart chain https://bscscan.com/ , mạng ethereum với etherscan https://etherscan.io/

Kết luận: Việc tạo ra ví thực chất là tạo ra cặp key public key và private key khi thực hiện giao dịch sẽ tạo ra block lưu trữ dữ liệu số coin này đã chuyển từ public key này sang public key khác.

Tài liệu tham khảo
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_wallet

Add a Comment

Scroll Up