Category: Machine Learning

Giới thiệu về thuận toán K láng giềng (K nearest neighbor) trong machine learning

Giới thiệu sơ lược về thuật toán K láng giềng   Thuật toán K láng giềng gần nhất (K nearest neighbor) viết tắt là KNN. Đây là thuật toán sử dụng trong machine learning với phương pháp học có giám sát để phục vụ cho việc đưa ra quyết định hoặc dự đoán tương lai. KNN sử dụng công thức toán học để chọn ra K phần tử gần nhất từ tập dữ liệu data trainning để đưa ra quyết định. Thuật toán hoạt động trên nguyên lý hãy cho tôi biết những người xung quanh bạn tôi sẽ nói về bạn....

Natural Language Processing (P1)

Mở đầu Lâu lắm mới viết blog, hầu hết những trang blog đều là những kiến thức mình có được trong qua trình được giảng...
Scroll Up