Nhật Bản cuối cùng thì… “Bài báo của Nikke, việc thay đổi mật khẩu định kỳ rất nguy hiểm” đã trở thành một chủ đề lớn

(Link nguồn : https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1113835.html )

 Ngày 26/3/2018 Thời báo kinh tế Nhật bản đã đăng thông báo rằng Bộ Nội vụ và truyền thông đã bắt đầu cảnh báo: việc thay đổi mật khẩu thường xuyên là không cần thiết, và nguy hiểm.

Thông tin “ hãy thay đổi mật khẩu định kỳ” đã biến mất khỏi trang thông tin an ninh dành cho dân chúng.  Mặc dù nó không được đề cập cụ thể trong văn bản nhưng theo Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST) đã thay đổi chính sách này từ năm 2016.  Trung tâm an ninh mạng (NISC) vào năm 2017 đã thêm thông tin “ Việc thay đổi định kỳ là không cần thiết” , theo đó thì thông tin cũng đã được chỉnh sửa trên trang web chính thức. Đối với người dùng mạng nó đã được phổ biến từ năm ngoái (2017), tuy nhiên không ít người dùng tiếp nhận thông tin này như thông tin mới. Dù sao đi nữa, đó cũng là một dấu hiệu tốt cho thấy trong nước bắt đầu có những báo cáo như vậy, đây là một dấu hiệu đáng hoan nghênh vì đó là một bằng chứng để phản biện lại những người quản lý, vận hành hay thúc giục việc thay đổi mật khẩu định kỳ.

Add a Comment

Scroll Up