Sự khác nhau giữa định nghĩa hoàn thành (DoD) và tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)

Có nhiều người hiểu nhầm giữa hai thuật ngữ Định nghĩa hoàn thành (DoD) và Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria). Nhiều người nghĩ rằng hai thuật ngữ này giống nhau. Điều này là hoàn toàn sai. Bài viết này nhằm mục đích giải thích sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này.

Vậy định nghĩa hoàn thành (Definition of Done) là gì và nó khác gì với tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)?

 • Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done) là một danh sách kiểm tra các hoạt động cần thiết để đánh giá khi nào công việc thực sự hoàn thành.
 • Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) bao gồm tập hợp các kịch bản kiểm thử phải được đáp ứng để xác nhận rằng phần mềm hoạt động như mong đợi của người dùng, khách hàng.

Sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này là DoD phổ biến cho tất cả các câu chuyện của người dùng trong khi tiêu chí chấp nhận được áp dụng cho câu chuyện người dùng cụ thể. Tiêu chí chấp nhận của mỗi câu chuyện người dùng sẽ khác nhau dựa trên các yêu cầu của câu chuyện người dùng đó. Để hoàn thành câu chuyện người dùng, cả hai tiêu chí DoD và Chấp nhận phải được đáp ứng

Để hiểu các thuật ngữ này tốt hơn, hãy xem các ví dụ về Định nghĩa Hoàn thành và Tiêu chí Chấp nhận

Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done)

 • Tính năng chạy được
 • Mã nguồn đã được kiểm tra chéo
 • Hoàn thành Unit Test
 • Pass kiểm thử chấp nhận người dùng
 • Pass kiểm thử hồi quy
 • Tất cả các lỗi liên quan tới user story đã đóng
 • Release tới môi trường Staging

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)

Done Criteria Example

 • Người dùng có thể submit form mà không cần điền các trường bắt buộc
 • Có thể thanh toán qua thẻ tín dụng
 • Một email xác nhận được gửi đến người dùng sau khi gửi biểu mẫu
 • Password tối thiểu có 8 ký tự

Kết Luận:

Việc hiểu rõ hai thuật ngữ “định nghĩa hoàn thành” và “tiêu chí chấp nhận” là cực kỳ quan trọng với team Scrum hiệu suất cao. Đằng sau câu nói “đã làm xong việc”, cả team cần có hiểu biết chung về việc “đã xong”. Chúng ta hãy xem minh họa cụ thể dưới để hiểu rõ hơn về hai thuật ngữ này.

Hỏi: Làm thế nào xác định Userstory đã hoàn thành?

Trả lời: User story được coi là hoàn thành khi:

 • Đáp ứng các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) của User Story
 • Đáp ứng tiêu chí DoD (VD: Hoàn thành code review chéo, Pass QA Test, Đưa chức năng lên môi trường Staging, Pass tiêu chí chấp nhận…)

Nguồn tham khảo:

https://www.visual-paradigm.com/scrum/definition-of-done-vs-acceptance-criteria/

http://scrum-basics.blogspot.com/2015/03/definition-of-done-vs-acceptance.html

Add a Comment

Scroll Up