Horenso.

Horenso  được coi là một phương pháp trao đổi thông tin truyền thống, là bí quyết thành công  của các công ty Nhật. HoRenSO là...

Anti-practices of offshore development

Hiiiiiii!!!!!! I’m @kakeyang. I feel that weather in Hanoi is getting like summer, however, it’s chilly today. What on earth is it?? This photo shows...
Scroll Up