Parallel PHP processes with PCNTL

1. Overview In general, standard PHP does not provide parallel processes. There are some ways to do it such as using Process Control Extensions :...

TRAINNING HORENSO

Sau khi đi du lịch cùng Ms Thúy, chúng ta cùng trở lại công ty và gật gù ngủ gật với đề tài Horenso tập...

Hồi ký Refactor.

Dành cho những người đã là lập trình viên, muốn trở thành lập trình viên hoặc quan tâm tới cuộc sống của một lâp trình...

Làm việc tại Septeni Technology

Bạn là kỹ sư công nghệ thông tin, bạn đang cần tìm một công việc, một môi trường làm việc phù hợp như bạn vẫn...

For more efficient Scrum

Hi! I’m Kakeya @SEPTENI TECHNOLOGY. This photo shows my new ‘colleague’! This is not a doll of pig but cow, perhaps… As I wrote in...

Horenso.

Horenso  được coi là một phương pháp trao đổi thông tin truyền thống, là bí quyết thành công  của các công ty Nhật. HoRenSO là...

Anti-practices of offshore development

Hiiiiiii!!!!!! I’m @kakeyang. I feel that weather in Hanoi is getting like summer, however, it’s chilly today. What on earth is it?? This photo shows...
Scroll Up