DON’T FIX IT

Đây là một bài viết mình cho là khá hay giải thích cách nghĩ của người Nhật về HoRenSo cũng như các lợi ích của...

Rails Security (part1)

1. Giới thiệu Việc tạo ra framworks dùng để phát triển các ứng dụng web đã hỗ trợ đắc lực cho các developer trong quá...

The new MCVH convention

Paul Dinh Quoc-Dat (November 2013)   We web developers all have known about the MVC convention, however, by the recent changes in programming ideology have...

Ruby on Rails là gì?

1. Ruby on Rails là gì? Ruby On rails là một Framework cho phép phát triển ứng dụng Web gồm 2 phần cơ bản: – ...
Scroll Up