Làm việc tại Septeni Technology

Bạn là kỹ sư công nghệ thông tin, bạn đang cần tìm một công việc, một môi trường làm việc phù hợp như bạn vẫn...

For more efficient Scrum

Hi! I’m Kakeya @SEPTENI TECHNOLOGY. This photo shows my new ‘colleague’! This is not a doll of pig but cow, perhaps… As I wrote in...

Horenso.

Horenso  được coi là một phương pháp trao đổi thông tin truyền thống, là bí quyết thành công  của các công ty Nhật. HoRenSO là...

Anti-practices of offshore development

Hiiiiiii!!!!!! I’m @kakeyang. I feel that weather in Hanoi is getting like summer, however, it’s chilly today. What on earth is it?? This photo shows...
Scroll Up