Author: Nguyen Thu Hang

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 7)

Nguyên tắc 14: Tuyển dụng cấp dưới giỏi hơn mình Giả sử bạn đang phỏng vấn và đây là vòng cuối, chỉ còn 2 ứng...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 1)

Lời mở đầu Sau khi đọc xong cuốn sách 70 Rules of SEPTENI-Hinerankai phiên bản tiếng Nhật, nhóm dịch giả gồm 7 thành viên chính...

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Lời nói đầu Kỹ năng giải quyết vấn đề là một phạm trù rất rộng mà chắc hẳn mỗi chúng ta đã không dưới 1...
Scroll Up