Category: Book

Đời ngắn đừng ngủ dài

Cuốn sách viết bởi tác giả Robin Sharma được biết đến là một nhà tư tưởng lãnh đạo và cuộc sống. Cuốn sách gồm 101...

Review sách: Người dám cho đi

Bạn có thích cuốn sách này không?        Đánh giá 7/10 Sách mỏng, dễ đọc thông qua các câu chuyện ngắn Nội dung...
Scroll Up