Category: Data Science

Giới thiệu về Redis

1. Mở đầu Nếu như ta nói rằng Redis là một database, điều đó đồng nghĩa với việc ta chỉ nói đúng một phần. Redis...

Tổng quan về NumPy

NumPy là gì? NumPy là một thư viện Python hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện các phép toán đại số. Hơi trừu tượng...

Định lượng của thông tin

1.Mở đầu Thỉnh thoảng mình lại đọc một cái gì đó trong lúc rảnh rỗi và đọc thì … không hiểu, mà đã không hiểu...

[Data-Science] Tổng quan

Digital Transformation Đối với các doanh nghiệp, ngày nay, khách hàng của họ, sản phẩm của họ, hoạt động kinh doanh của họ, và đối...

Một thoáng Hadoop

Hadoop thường gắn liền với biểu tượng là hình ảnh chú voi vui vẻ màu vàng. Vậy Hadoop là gì, có gì hấp dẫn không?...
Scroll Up