Sẽ không còn lập trình viên sau 5 năm nữa

Đây là dự đoán của Emad Mostaque, Giám đốc điều hành Stability AI, đồng thời ông còn khẳng định rằng 41% mã trên Github là do AI tạo ra.

Con số đó có vẻ rất cao nhưng thật sự thì code của AI đã đang được sử dụng khá rộng rãi và bản thân tôi cũng đang sử dụng nhiều LLM khác nhau để nâng cao kỹ năng coding của mình.

ai-code

Phân tích

“Sẽ không còn lập trình viên trong 5 năm nữa” – Nghe chua xót thật
Nhưng có thể anh ấy đúng: công việc của một lập trình viên sẽ không bao giờ còn giống như trước. Github Copilot đã là một công cụ tiêu chuẩn của rất nhiều công ty và chỉ trong tháng này Google đã công bố phiên bản riêng của mình có tên Duet AI. Jet Brains cũng có IDE hỗ trợ AI của riêng mình…

Dự đoán táo bạo của Emad Mostaque, Giám đốc điều hành của Stability AI, rằng sẽ không còn lập trình viên là con người trong 5 năm nữa đã làm dấy lên những cuộc tranh luận và thảo luận đáng kể trong cộng đồng công nghệ. Tuyên bố mang tính khiêu khích này dựa trên những tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trong lĩnh vực hệ thống AI có tính sáng tạo như ChatGPT.

Lập luận của Mostaque xoay quanh tiềm năng biến đổi của AI trong lĩnh vực lập trình. Ông trích dẫn dữ liệu từ GitHub chỉ ra rằng một phần đáng kể mã (41%) trên nền tảng là do AI tạo ra, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của AI trong coding. Tuyên bố này chỉ ra một tương lai nơi AI có thể tự động hóa nhiều tác vụ lập trình, có khả năng định hình lại vai trò của các lập trình viên con người.

Stability AI, công ty do Mostaque lãnh đạo, đang tích cực tham gia vào nhiều dự án AI khác nhau, từ mô hình ngôn ngữ đến tạo hình ảnh và phân tích DNA. Những nỗ lực này nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng AI toàn diện có thể cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với công nghệ. Mostaque hình dung AI là một công cụ nâng cao khả năng của con người thay vì thay thế chúng, gợi ý về một tương lai nơi AI và con người làm việc song song để đạt được những kết quả quan trọng hơn.

Tuy nhiên, quan điểm này không được chấp nhận rộng rãi. Các quan điểm khác trong cộng đồng công nghệ cho rằng mặc dù các công cụ AI như GitHub Copilot, Duet AI của Google và IDE do AI cung cấp từ JetBrains đang trở nên phổ biến hơn nhưng chúng không có khả năng thay thế hoàn toàn các lập trình viên con người. Các lập trình viên con người sở hữu các kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy phê phán và kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hiện nằm ngoài tầm với của các công cụ AI. Do đó, theo quan điểm của tôi thì thay vì thay thế các lập trình viên, AI có nhiều khả năng hỗ trợ họ hơn, nâng cao chất lượng mã và giảm bớt khối lượng công việc của họ.

Tóm lại

Tóm lại, mặc dù AI chắc chắn đang thay đổi lĩnh vực lập trình nhưng ý tưởng về việc nó sẽ thay thế hoàn toàn các lập trình viên con người trong tương lai gần vẫn là một chủ đề được tranh luận ở rất nhiều nơi. Kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn, theo đề xuất của cả các chuyên gia trong ngành và của chính hệ thống AI là một tương lai lai nơi các công cụ AI hỗ trợ và nâng cao nỗ lực lập trình của con người, thay vì thay thế hoàn toàn con người.

Bonus :

Add a Comment

Scroll Up