Category: Process

5 vai trò chính của Scrum Master

Loại bỏ trở ngại Scrum Master nên bắt đầu mỗi ngày với câu hỏi “Tôi có thể làm gì để team của tôi thực hiện...

PO job at a glance

Đội tuyển U23 VN suýt vô địch! Khiến tôi sa vào một cuộc trao đổi với một người không quen biết, chủ đề đại ý...

SO SÁNH LEAN VÀ AGILE

Lean và Agile là hai phương pháp quản lý phát triển phần mềm phổ biến hiện nay. Nhiều người cho cho rằng Agile là một...
Scroll Up