Flinters Việt Nam: Chứng Chỉ ISO/IEC 27001:2013 Tiếp Bước Thành Công Năm 2022, Sẵn Sàng Đối Mặt Với Đánh Giá 2023

Flinters Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, một cái tên đã khẳng định vị thế mạnh mẽ của mình trong ngành công nghệ thông tin, tiếp tục chứng tỏ cam kết vững chắc với việc bảo vệ an toàn thông tin bằng việc đạt được chứng chỉ quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 vào tháng 9/2022. Đây là một thành tựu to lớn, chứng minh sự cam kết và khả năng của công ty trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng và đối tác.

Đặc biệt, trong năm nay, Flinters Việt Nam sẽ tiến hành việc đánh giá lại để duy trì và cải thiện chứng chỉ đã đạt được. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng mà Flinters Việt Nam đặt vào việc bảo vệ an toàn thông tin của khách hàng.

Vào ngày 13/07/2023, chúng tôi đã tiến hành đánh giá nội bộ để chuẩn bị tốt hơn cho việc đánh giá chính thức vào 09/2023.

  • 9:00~9:30: Trưởng ban, anh Bùi Quang Duy, đã phát biểu khai mạc và thống nhất nội dung chương trình đánh giá.

Đánh giá ISO/IEC 27001:2013 - Một bước quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin tại Flinters Việt Nam

 

  • 9:30~10:30: Chị Nguyễn Thị Vân Trang và chị Lương Thị Nguyệt đã thực hiện đánh giá các quy trình của phòng ban ISMS.

  • 10:30~11:30: Chị Nguyễn Thị Thanh Yến và chị Lê Thị Phương Anh đã đánh giá phòng ban BO với các quy trình cụ thể.

  • 13:00~14:30: Anh Kiều Cao Thắng đã đánh giá phòng ban Infra với các quy trình tương ứng.

  • 14:30~16:30: Các thành viên thuộc phòng ban ISMS đã đánh giá lần lượt các dự án Sactory, Celebi, CTX.

  • 16:30~17:30: Phòng ban ISMS đã tổng hợp kết quả đánh giá và đưa ra báo cáo chi tiết.
  • 17:30~18:00: Anh Bùi Quang Duy đã báo cáo kết quả và phát biểu bế mạc.

Trong quá trình đánh giá, chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng tất cả các phòng ban và dự án đều tuân thủ tốt các Quy trình quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013. Điều này chứng tỏ sự cam kết và nỗ lực của toàn bộ nhân viên Flinters Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn thông tin.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, chúng tôi cũng đã phát hiện một số điểm cần cải tiến và khắc phục. Những điểm này đã được ghi lại trong bản báo cáo và chúng tôi sẽ lên kế hoạch cập nhật và cải thiện để đảm bảo rằng hệ thống quản lý an toàn thông tin của chúng tôi luôn ở mức độ tốt nhất.

Chúng tôi xin cam đoan rằng Flinters Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để duy trì và nâng cao chất lượng quản lý an toàn thông tin, đồng thời đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng và đối tác.

Add a Comment

Scroll Up