Category: Ruby Tutorial Box

Pushing a Rails app to Heroku

We will be creating a very simple blog using Rails 4, RSpec then deploy it to Heroku today, mainly focus on the way to implement TDD....

Using Regular Expressions in Ruby

Bài viết dưới đây sẽ nêu một vài ví dụ điển hình hay gặp khi sử dụng Regular Expression trong Ruby 1. Cú pháp Bạn có thể...

Design Principles

* Đây là bài dịch lại theo ý hiểu của tác giả từ trang oodesign.   Software Design Principles là gì? Software Design Principles đưa...

[Blogging Rails – 02] MVC in Rails

  Để tiếp tục cho loạt bài về rails tutorial, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về khái niệm MVC trong Rails....

Ruby API with Sinatra

Để viết API có rất nhiều cách để viết bạn có thể tạo vởi rails project. Nhưng ở đây mình xin giới thiệu với mọi...

[Blogging Rails] Mở Đầu

I. Giới Thiệu 1. Ruby on Rails Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro...

Ruby Coding Convention (Phần 1)

Coding convention là việc mà tôi luôn tìm hiểu khi bắt đầu và trong suốt quá trình học và code bất kì ngôn ngữ nào....

Ruby Coding Convention (Phần 2)

Trong phần trước, tôi đã giới thiệu Source Code Layout của Ruby, làm sao để source code dễ nhìn, dễ đọc hơn. Trong phần này,...

Rails 4 vs Rails 3

I. Giới thiệu 1. Ruby Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro Matsumoto phát...
Scroll Up